הערכים שלנו

בית מוצרי מעברות > אודותינו > הערכים שלנו

במקביל לצמיחה מואצת, כניסה לתחומים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות, ולצד השאיפה המתמדת לשיפור ומצוינות, משקיעה קבוצת מוצרי מעברות מאמץ גדול בשימור הערכים, שמנחים אותנו לאורך השנים. הנהלת החברה והעובדים מחוייבים להתנהל ביושר והגינות, אמינות, כבוד הדדי, שמירה על החוק ועל נהלי איכות ובטיחות.

לקבוצה חזון ושישה ערכים נבחרים, המהווים כלי תומך ומסייע להשגת היעדים העסקיים והאסטרטגיים.

  • mikzoeyot
  • movilot
  • together_heb
  • teoza
  • emon
  • ahrayot

חברות הקבוצה