מעורבות בקהילה

בית מוצרי מעברות > אודותינו > מעורבות בקהילה

כחלק מתפיסת עולמה של החברה וכפועל יוצא של הערכים על פיהם היא מתנהלת, שומרת הנהלת החברה תקציב נכבד לצורך תרומה וסיוע למוסדות, לארגונים ועמותות התומכים בילדים מוגבלים וחולים. בנוסף, מושקעים משאבים בפרויקטים חינוכיים המעודדים רכישת מיומנויות, צמיחה, הצטיינות וערכים הומניסטים של כבוד הדדי וכבוד לסביבה. כמו כן, ברגעי משבר ואסון תמיד נמצאת החברה בחזית בשליחת מוצרים בארץ ובחו"ל.

פעילויות ויוזמות רבות מגיעות מהעובדים וזוכות להערכה ותמיכה של הנהלת החברה.

מעבר לכך, קבוצת מוצרי מעברות מאמצת מזה שנים את "פנימיית ארזים"- פנימייה לילדים ונוער בסיכון. בפרויקט מעורבים מנהלים ועובדים מחברות הקבוצה בהובלת פעילויות ייחודיות לכל אורך השנה, השתתפות בשיפוץ ושדרוג מבנים, תמיכה וסיוע בלימודים, העשרה של הילדים ועוד.

חברות הקבוצה